Hide metadata

dc.date.accessioned2017-05-19T12:05:51Z
dc.date.available2017-05-19T12:05:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55437
dc.description.abstractTema og problemstilling: Pneumokokker er en hyppig årsak til infeksjonssykdom med varierende alvorlighetsgrad. Invasive sykdommer rammer hyppigst de yngste og eldste i befolkningen, og i 2012 var 52% av de som var meldt til MSIS >65 år. I Norge er pneumokokkvaksinen inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet, men anbefales også til spesielle risikogrupper, heriblant eldre >65 år. Vaksinering av eldre praktiseres i varierende grad. Vi ønsker i vårt kvalitetsforbedringsprosjekt ved Modumheimen sykehjem å øke andelen pasienter på sykehjemmet som både tilbys og mottar pneumokokkvaksinen. Kunnskapsgrunnlag: Vi har gjort et søk i McMaster Plus og funnet en retningslinje fra UpToDate som anbefaler pneumokokkvaksine PPV23 på gruppenivå til alle personer over 65 år, og at vaksinen forebygge invasiv pneumokokksykdom. Den er gradert 1B, og tilfredsstiller kriteriene ved kritisk vurdering av retningslinjen. Folkehelseinstituttets retningslinjer kommer med tilsvarende anbefalinger for den norske befolkningen. Tiltak og indikator: For å forbedre dagens rutiner for pneumokokkvaksinering og øke vaksinasjonsdekningen ved Modumheimen sykehjem foreslår vi 6 ulike tiltak: 1) Undervisning av helsepersonell. 2) Legge til vaksinasjonsstatus i malen for innkomstsamtale. 3) Oppdatere informasjon om vaksinasjonsstatus i elektronisk pasientjournal. 4) Oppdatere informasjon om vaksinasjonsstatus på internserver. 5) Kontakte fastlege eller SYSVAK via telefonsamtale eller E-link ved usikker vaksinasjonsstatus. 6) Informasjon til pasienter og pårørende i form av en brosjyre fra Norsk Helseinformatikk. Den overordnende kvalitetsindikatoren er andelen pneumokokkvaksinerte pasienter på Modumheimen sykehjem. Organisering og ledelse: Vi har valgt å bruke helsedirektoratets modell for kvalitetsforbedring. I oppgaven går vi gjennom forberedelser, planlegging, utføring, evaluering og oppfølging både generelt for kvalitetsforbedringsarbeid og konkret for det aktuelle mikrosystemet. Konklusjon: Vi anbefaler at kvalitetsforbedringsprosjektet bør gjennomføres ved Modumheimen sykehjem. Problemstillingen er viktig, og våre foreslåtte tiltak er nyttige, lite ressurskrevende, gjennomførbare og kan enkelt måles.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titlePneumokokkvaksinasjon av eldre på sykehjem. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Modumheimen Sykehjemen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorEgenberg, Herman Escher
dc.creator.authorIngvaldsen, Henriette
dc.creator.authorKarlsrud, Anniken
dc.creator.authorWeisser, Kristin Howlid
dc.creator.authorØdegård, Marianne Meier
dc.creator.authorMajeed, Heidi Vego
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58229
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsopen
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55437/1/K15-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata