Hide metadata

dc.date.accessioned2017-05-16T08:12:13Z
dc.date.available2017-05-16T08:12:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55414
dc.description.abstractTema Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en tilstand som gir betydelig forhøyet risiko for prematur hjertesykdom og tidlig død. Mange nordmenn har diagnosen uten å vite om det. Behandling av disse pasientene er regionalisert til Lipidklinikker. Vi har sett på forbedringsmuligheter i kaskadescreeningen som initieres fra Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Kunnskapsgrunnlag Det er godt dokumentert at ubehandlet FH gir økt morbiditet og mortalitet. Disse pasientene har utbytte av skreddersydd risikoinformasjon. Kaskadescreening er den screeningmetoden som er rimeligst og gir best utbytte i antall pasienter per screenede i målgruppen. Dagens praksis Første konsultasjon med nye pasienter ved Lipidklinikken OUS fremstår nokså enhetlig praktisert, men er ikke nedfelt i interne retningslinjer. Det mangler grunnlagstall, men praksis og anslag fra ansatte tilsier at en del potensielle pasienter som ikke fanges opp i dag er mulig å fange opp med et kvalitetsforbedringsprosjekt. Tiltak, indikatorer og mål Vi foreslår at alle nye pasienter med FH ved Lipidklinikken OUS blir henvist til Enhet for hjertegenitikk (EFH) ved OUS for kaskadescreening. Vi foreslår også et fast innhold i første konsultasjon og nytt informasjonsmateriell. Indikatorer vil være antall pasienter som henvises til EFH og antall gentest-kit som sendes til potensielle pasienter. Implementering av tiltak Det opprettes en prosjektgruppe med medlemmer fra Lipidklinikken, EFH og andre samarbeidende aktører. Man innhenter baseline tall som ikke eksisterer per i dag, innfører rutiner og produserer informasjonsmateriell. Tiltakene måles og evalueres etter ett år. Konklusjon Ved å gjennomføre dette prosjektet mener vi det er grunnlag for å anbefale kvalitetsforbedringsprosjektet for Lipidklinikken OUS. Ny praksis vil være kunnskapsbasert og sannsynligvis gi økt antall nye pasienter.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleRutiner for kaskadescreening for familiær hyperkolesterolemi ved Lipidklinikken. En prosjektoppgave i KLoKen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorAndersen, May-Linn Fauske
dc.creator.authorBerget, Mari Bergum
dc.creator.authorGarvang, Kristian Ludvig
dc.creator.authorMyhren, Gudmund Noddeland
dc.creator.authorRørhus, Martine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58207
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsopen
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55414/1/K11-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata