Hide metadata

dc.date.accessioned2017-04-04T09:45:56Z
dc.date.available2017-04-04T09:45:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55152
dc.description.abstractUtgravingen ble gjennomført i forbindelse med utvidelse av Furuholt næringsområde på Tingvoll, Borgen Vestre. Det ble avdekket 1 dekar og funnet spor etter 15 forhistoriske strukturer, hvorav 13 er kokegroper og to trolig er bunn av kokegroper. Strukturene ligger spredt over hele flaten som er avgrenset i vest og sør av våtmarksområde. 2/3 av strukturene ble snittet og dokumentert i profil. Det foreligger seks C14 dateringer, alle innenfor tidsspennet 770-380 f.Kr. Dette tilsvarer tidsperiodene yngre bronsealder og eldre jernalder. Grunnet et platå i kalibreringskurven er det usikkerhet knyttet til den bakre grensen for dateringene og for hvor lang tid feltet har vært i bruk. Det ble ikke funnet andre typer kulturminner. Det er sannsynlig at kokegropenes topografiske plassering inntil et våtmarksområde og i et kulturmiljø med gravfelt og boplasspor er av betydning for å forstå feltets funksjon. Prosjektleder: Ole Christian Lønaasen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegroper, Tingvoll under Borge, 65/14, Råde kom., Østfolden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorOrvik, Kristin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57959
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55152/1/RPT_Ost_Rade_Furuholt_310317.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata