Hide metadata

dc.date.accessioned2017-03-30T13:48:12Z
dc.date.available2017-03-30T13:48:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55138
dc.description.abstractI perioden 8.8-19.8.16 utførte Kulturhistorisk Museum i Oslo tiltak for å hindre erosjon av en steinalderboplass (ID 174670) på gården Brovoll (9/8) i Trysil kommune, Hedmark. Formålet ved feltarbeidet var å utføre nødvendige tiltak for å påvise utstrekningen av boplassen samt å sikre boplassen for ytterligere fremtidig erosjon. Sikringen ble utført ved at erosjonssonen langs veikanten ble senket og dermed dekket med organisk duk, stein, silt og torv. Senkningen av erosjonssonen ble utført i tråd med standardmetodikk for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk Museum i Oslo. Det fremkom 497 enkeltgjenstander fordelt på en rekke ulike typer bergarter, silikater og mineraler. Det innsamlete materialet vitnet om gjentatte opphold under flere perioder av forhistorien: mellommesolitikum, senmesolitikum, neolitikum og bronsealder. Det ble dokumentert totalt 313 kg kokstein, som viser til mer langvarige opphold på lokaliteten. Prosjektleder: Per Perssonen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleErosjonssikring av boplassfunn, Brovoll, 9/8, Trysil kommune, Hedmark fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorNielsen, Svein V.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57945
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55138/1/RPT_H_Trysil_Brovoll_020117.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata