Hide metadata

dc.contributor.authorBogen, Ingvild Mjøset
dc.date.accessioned2017-03-24T22:28:29Z
dc.date.available2017-03-24T22:28:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBogen, Ingvild Mjøset. Mino - en økokritisk thrillerhelt? En analyse av Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55084
dc.description.abstractAvhandlingen undersøker i hvilken grad og på hvilke måter Gert Nygårdshaugs roman Mengele Zoo (1989) formidler et økokritisk budskap. Formålet med avhandlingen er å undersøke hvordan miljøproblematikk blir framstilt i en av Nygårdshaugs mest populære spenningsromaner. For å belyse den overordnede problemstillingen, analyserer jeg både romanens form og innhold. Siden et økokritisk forskningsperspektiv åpner opp for å kombinere ulike analysemetoder, har jeg valgt en sjangerteoretisk og en miljøetisk inngang. Jeg tar metodisk utgangspunkt i thrillersjangeren i første del av analysen. Den formale analysen støtter seg til Jerry Palmers thrillerforståelse hvor «helten» og «konspirasjonen» spiller en avgjørende rolle. I andre del av analysen undersøker jeg holdninger og verdier i romanen, spesielt slik de artikuleres av romanens hovedperson Mino. Diskusjonen knyttes her til dypøkologisk miljøfilosofi. Undersøkelsene viser at Mengele Zoo har flere thrillerkvaliteter ved seg og at det derfor ikke er urimelig å omtale romanen som en økothriller. Nettopp thrillerformen viser seg å påvirke romanens miljøappell. Thrillerhelten Mino forfekter flere verdisyn i boka, ikke minst økosentriske holdninger. Gjennom flere av Minos refleksjoner oppfyller romanen i stor grad Lawrence Buells kriterier for en økokritisk tekst. Samtidig fører Minos misantropiske holdninger og hevnlyst til at kritikken av det antroposentriske verdisynet bryter sammen. Romanens budskap framstår dermed som tvetydig og mindre økokritisk enn først antatt.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleMino - en økokritisk thrillerhelt? En analyse av Gert Nygårdshaugs Mengele Zoonob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-03-24T22:28:29Z
dc.creator.authorBogen, Ingvild Mjøset
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57892
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55084/1/Bogen-masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata