Hide metadata

dc.contributor.authorWiik, Anders Rene
dc.date.accessioned2017-03-24T22:27:34Z
dc.date.available2017-03-24T22:27:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWiik, Anders Rene. Faste og kreft. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55016
dc.description.abstractFaste er et eldgammelt konsept som man finner i mange gamle kulturer og religioner. Det har blitt praktisert med en hel rekke forskjellige formål. I denne litteraturstudien skal jeg se på hvorledes og hvorvidt faste kan brukes i behandling av kreft. Jeg ønsker å studere hvilken effekt faste har på kroppens metabolisme og om dette er noe en kan utnytte i terapeutisk sammenheng som et supplement til konvensjonelle behandlingsmetoder. Prinsipper og hypoteser bak fasting som behandling i forbindelse med kreft, vil gjennomgås sammen med all forskning som har blitt gjort på effekt av faste på tumorvekst og faste i forbindelse med kjemoterapi.nob
dc.description.abstractFasting is an ancient concept found in many old cultures and religions. It has been practiced with a whole range of purposes. In this literary study, I will review whether and how fasting can be used in the treatment of cancer. I want to study what effect fasting has on the body’s metabolism and if this is something that can be utilised in therapeutic context as a supplement to conventional treatment methods. Principles and hypotheses behind fasting as a method in conjunction with treatment of cancer, will be reviewed together with all available research that has been done on the effect of fasting on tumour growth and fasting in combination with chemotherapy.eng
dc.language.isonob
dc.subjectwarburg
dc.subjectfaste
dc.subjectmetabolisme
dc.subjectstråleterapi
dc.subjectFasting
dc.subjectcancerbehandling
dc.subjectkjemoterapi
dc.subjectcancer
dc.subjectsult
dc.titleFaste og kreftnob
dc.title.alternativeFasting and cancereng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-03-24T22:27:33Z
dc.creator.authorWiik, Anders Rene
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57824
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55016/1/Faste-og-kreft---ferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata