Now showing items 1-1 of 1

  • Ullenes, Jone (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne masteroppgåva handlar om maritime lærlingar. Dei er i vidaregåande yrkesutdanning og i praksis på skip. Nokre lærlingar avbryt, dei fleste fullfører. Utvalget utgjer ei gruppe som avbrøyt læretida, og ei som framleis ...