Now showing items 1-1 of 1

  • Ulleland, David (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Temaet for denne oppgaven er black metal-kultur og rus og er knyttet opp mot en forestilling om at rusmidler kan fungere som identitetsmarkører i subkulturelle miljø. Dette innebærer en vektleggelse av rusmidlenes symbolske ...