Now showing items 1-1 of 1

  • Sanner, Kariline (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Det vide begrepet "kommunikasjon" er stadig gjenstand for oppmerksomhet, også innenfor organisasjoner og akademia. Oppgavens tema er intern-kommunikasjon i organisasjoner, sett i et sosiologisk perspektiv. Kommunikasjon ...