Now showing items 1-1 of 1

  • Pedersen, Beate Fuglset (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Temaet for masteroppgaven er tidligpensjonering og seniorpolitikk blant lærere i den norske skolen. Jeg ønsker å se på hvordan situasjonen er med hensyn til tidligpensjonering i skolen i dag og på hvordan utviklingen har ...