Now showing items 1-1 of 1

  • Ottesen, Tore Heen (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    I denne oppgåva har eg sett på to utanlandske og fire nasjonale ikkje-statlege organisasjonar (NGO-ar) sitt arbeid i forhold til integrering av flyktningar i Serbia. Utgangspunktet mitt var den stadig aukande rolla dei ...