Now showing items 1-1 of 1

  • Opsahl, Lene Kristin (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Oppgaven omhandler småbarnsmødres verdier, praksiser og mål i moderskapet.Problemstillingen dreier seg om mødrenes oppveksterfaringer, og måten de selv utformer moderskapet på. Det blir undersøkt hvilken betydning ...