Now showing items 1-1 of 1

  • Melbye, Kolbjørn Johannes (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    I denne masteroppgaven undersøker jeg hvilke elementer som trekker visse mennesker mot en tilværelse som musiker. Oppgavens problemstilling lyder: Hvilke drivkrefter ligger til grunn for å velge å bli musiker? Underveis ...