Now showing items 1-1 of 1

  • Lauritzen, Lene (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Denne undersøkelsen tar for seg arbeidsdelingen i fem homofile samboerpar. Gjennom intervjuer har jeg funnet frem til fordelingen av både praktiske og følelsesrelaterte oppgaver mellom de to i husholdningen. Også strukturelle ...