Now showing items 1-1 of 1

  • Kindt, Marianne Takvam (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    I denne oppgaven blir vi kjent med fortellinger om flytting i Groruddalen. Ved hjelp av narrativ analyse utført på 16 kvalitative dybdeintervjuer med til sammen 21 personer avdekkes et sett med fortellinger folk trekker ...