Now showing items 1-1 of 1

  • Glad, Ole Christopher (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    I denne oppgaven diskuterer jeg sosiologiens rolle i samfunnet, med utgangspunkt i public sosiologi. Begrepet "Public sociology" er introdusert av sosiologen Michael Burawoy (2004), som en betegnelse på sosiologi orientert ...