Now showing items 1-1 of 1

  • Einan, Veronica (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Utdanning er stadig viktigere for deltagelse i yrkeslivet i vårt samfunn. Denne oppgaven handler om frafall i videregående skole. Frafall er et dagsaktuelt tema som har negative konsekvenser for både individet og samfunnet, ...