Now showing items 1-1 of 1

  • Eileng, Erik Adrian (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Rasjonalitet stammer fra det latinske ”ratio” som betyr fornuft. I filosofien har begrepet særlig knyttet til fornuft som tenkning. Men rasjonalitet knyttes i sosiologien først og fremst til rasjonalitet i handling. For ...