Now showing items 1-1 of 1

  • Eian, Hilde (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Denne oppgaven belyser innsattkulturen og maktforholdene vi finner blant innsatte. Den ser på maktens innhold, hvem som har makt, hvem som blir utnyttet og hva som er målet ved å utøve makt Jeg har intervjuet 11 innsatte ...