Now showing items 1-1 of 1

  • Egge-Hoveid, Kristin (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    I denne oppgaven analyseres klasseforskjeller i menns deltakelse i familiearbeidet. Med familiearbeid menes det arbeid som utføres for å organisere og opprettholde familiens daglige velferd, og det inkluderer således både ...