Now showing items 1-1 of 1

  • Damstuen, Karina Løkvoll (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Denne oppgaven handler om konstruksjoner av barndom og foreldreskap sett fra et stedsperspektiv. Med dette har jeg fokus på forståelser av urbane og rurale bosteder, og hvordan stedsmyter knyttet til disse bostedene kan ...