Now showing items 1-1 of 1

  • Dale, Thyri Bergljot (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Det er mye diskutert hva som fører til at kvinners karriereutvikling, innen de fleste yrkesgrupper, ikke ligner menns. Det er en uttalt politisk satsning å forsøke å endre dette. Akademikere og kunnskapsarbeidere har ofte ...