Now showing items 1-1 of 1

  • Dahl, Kerstin (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
    Denne oppgaven handler om relasjoner mellom etnisk norske, kvinnelige hjelpepleiere og de av deres kolleger som har innvandrerbakgrunn. Et bakteppe for diskusjonen er at sosiale endringer i kombinasjon med politiske ...