Now showing items 1-1 of 1

  • Dagfinrud, Linn H. (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Darfur har gjennom media de siste årene blitt stående som nåtidens verste humanitære katastrofe. Opprørsgruppene i Darfur, Justice and Equality Movement (JEM) og Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A), har relativt liten ...