Now showing items 1-1 of 1

  • Østen, Hege Verene (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Denne oppgaven handler om hvordan det er å leve i kroppen sin. Jeg argumenterer for at noen kroppsdeler spiller en større rolle i en utvikling av en kroppslig identitet. Disse kroppsdelene er gjerne de deler som er en del ...