Hide metadata

dc.contributor.authorHansen, Ingunn Beyer
dc.date.accessioned2017-03-16T22:27:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationHansen, Ingunn Beyer. Norske myrskjeletter. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/54665
dc.description.abstractDe spektakulære danske myrliksfunnene har fått bred oppmerksomhet både i og utenfor arkeologiske fagmiljøer, mens menneskelige levninger i myr i mindre grad er kjent som et norsk fenomen. Oppgaven er en kildekritisk, komparativ studie av hva det norske myrskjellettmaterialet representerer sett i forhold til de mer velkjente og mer veldokumenterte funnene av myrlik fra andre deler av Skandinavia og Nord Europa - med fokus på norske, danske og svenske funnforhold. Har vi en funngruppe som kan kalles norske myrlik? Hvordan og hvorfor kan denne gruppen sies å avvike eller sammenfalle med det øvrige skandinaviske funnmaterialet?nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleNorske myrskjeletternob
dc.title.alternativeBog skeletons in Norwayeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-03-16T22:27:28Z
dc.creator.authorHansen, Ingunn Beyer
dc.date.embargoenddate3016-12-22
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57777
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54665/1/7MasterLeveringsklar_1.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata