Hide metadata

dc.date.accessioned2017-03-02T10:25:47Z
dc.date.available2017-03-02T10:25:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/54150
dc.description.abstractBuskerud fylkeskommunen registrerade i trakten från den 30. augusti till den 14. september 2010. Man provstack då i stora delar av området och återfann inget av vidare intresse. Några mindre artefakter med osäker datering framkom så som hästskosöm. Ett av de två bogastellene som berörs av denna rapporten var känt sedan tidigare medan det andra återfanns av fylkeskommunen vid denna registrering. Denna utgrävningen behandlade dessa två bogastelle. De två stellene tecknades i plan. Schakt grävdes genom dem och deras profiler dokumenterades och rikligt med prover togs. Området söktes också grundligt igenom med metalldetektor för att se om man kunde finna spår av jakt eller annan aktivitet. Inga pilar återfanns men flera hästskor och hästskosöm. Två strukturer grävdes då ut i Bjørnebergstølen i Hemsedal kommune. Bägge dessa var bogastelle och de låg i dalen mitt emellan Stongenuten och Heimretjern. Marken lutar här något nedåt åt öst mot vattnet. Väster om stellene ligger efter ca 10 m väg 52 och väster om den ligger Stongenuten och marken stiger här brant uppåt. Terrängen består av stora delar flyttblock och rasmassor på vilket det har växt låg vegetation så som ljung och mossa. Marken är något kuperad då de större flyttblocken bildat förhöjningar i terrängen. Det ena av dessa bogastellen, S1, det som varit känt sedan tidigare, uppvisar spår som skiljer det från ett ordinärt bogastelle. Det uppvisar även spår som påminner om en lägerplats så som ett ingångsparti i muren. Stor planerad insida, murar som är uppbyggda så högt att de blockerar skottvinkel och vad som liknar en eldstad på dess insida. Dess närhet till bogastelle S2 talar dock för dess tolkning som bogastelle. Möjligen kan det vara en struktur med flera användningsområden eller en som har använts olika under olika tider då det inte bara ligger bra till för jakt utan även bra till för ett läger längs den viktiga färdvägen genom dalen. Prosjektleder: Jostein Bergstølen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBogastelle, Bjørnebergstølen 88/2, Hemsedal, Buskeruden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorJohansson, Jakob
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57272
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54150/1/RPT_B_Hemsedal_Bj%C3%B8rnebergst%C3%B8len_031111.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata