Hide metadata

dc.date.accessioned2017-03-01T08:35:35Z
dc.date.available2017-03-01T08:35:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/54131
dc.description.abstractEn gravhög undersöktes på Værn, 1026/2 i Sarpsborg, Østfold. Detta då man här tänkt uppföra ett nytt område med vårdhem. I detta området ligger då gravhögen id 20982, känd sedan tidigare. Det finns tidigare dokumentation på att det, när platsen användes till barnhem, var anlagt en blomsterrabatt ovan högen. Vid avbaning påträffades mycket modern aktivitet i området och i utkanten av högen. Högen är relativt enkelt uppbyggt med stora stenar liggande i botten och man har sedan fyllt på med mindre sten ovan det. Centralt i högen ligger det flera lager med stora stenar medan det i utkanterna bara ligger något enstaka lager. Centralt så ger också högen sken av att vara mer grundligt konstruerad. Stenarna ligger här tätare packade. Ovan och ibland stenlagren har man påfört jordmassor för att slutföra sin hög. En kantkedja ligger omkring högen. Måtten på högen ligger på 9,5x8,9x0,78 m. Inga fynd framkom, från högen, under utgrävningen, men i den centrala packningen framkom en relativ stor mängd brända ben. Dessa analyserades och visade sig tilhöra människa och hund. Under högen framkom ett äldre kulturlager där flera flintfynd genomfördes. Det låg även ardspår i förbindelse med detta laget. Gravhögen och laget dateras till bronsålder. Vidare genomfördes en pollenanalys och en mikromorfologisk analys av lagren i och under högen. De visar till gödslad odling av trolig korn och vete. Prosjektleder: Ole Christian Lønaasen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleGravhög, Værn, 1026/2, Sarpsborg k., Østfolden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKile-Vesik, Jakob
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57253
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54131/1/RPT_Ost_Sarpsborg_V%C3%A6rn_15022017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata