Hide metadata

dc.contributor.authorStrand, Grete
dc.date.accessioned2017-02-22T22:28:30Z
dc.date.available2017-02-22T22:28:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStrand, Grete. Prosedyrearbeid – fortsatt meningsløst mangfold?. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/54050
dc.description.abstractFagprosedyrer finnes i alle helseforetak i Norge, og er som regel tilgjengelig gjennom kvalitetssystemene de ansatte benytter. Jeg har i denne oppgaven gjennomført en spørreundersøkelse om fagprosedyrer som 23 av 28 helseforetak svarte på. 12 av 26 spørsmål var de samme som i en undersøkelse som ble gjennomført i 2009. Ved å sammenligne svarene fra 2009 med 2016, viser det seg at det har vært en økning i antall fagprosedyrer de siste syv årene fra ca 46 000 til ca 99 000. Det er litt færre ansatte ved helseforetakene som er involvert i utvikling og håndtering av fagprosedyrer, med et forsiktig estimat i 2016 på 3 130. Kvaliteten på de faglige prosedyrene er uviss, ettersom ca 40 % svarer at kvaliteten på innholdet i de faglige prosedyrene ikke vurderes systematisk. Ca 60 % av helseforetakene svarer at de ikke måler bruk av prosedyrene, og det er derfor usikkert på hvilken måte og hvor mye prosedyrene blir brukt. Det er 10 prosentpoeng nedgang i antall foretak som svarer at de undersøker om faglig praksis er i samsvar med fagprosedyrene. Nesten 35 % av helseforetakene svarer at de ikke stiller krav til metode for utarbeidelse av de faglige prosedyrene. Det er flere som svarer at de deler prosedyrene på internett i 2016, sammenlignet med i 2009. Det er også færre som svarer at prosedyrene bare finnes tilgjengelig på papir. Flere prosedyrer utarbeides tverrfaglig, og alle har krav om oppdatering av prosedyrene hvert år, annet hvert år eller hvert tredje år. Det er estimert at om lag 17 000 fagprosedyrer i systemene ikke er oppdatert. Etter undersøkelsen i 2009, ønsket man å gjøre noe med at fagprosedyrene ikke hadde vært utviklet etter en god metode, man ønsket å hindre dobbeltarbeid og uønsket variasjon i praksis ved å jobbe med et nasjonalt nettverk for utarbeidelse av fagprosedyrer. Det kan se ut som at kvaliteten fortsatt er uviss, mangfoldet fortsatt er stort, men man har fått til større grad av deling av prosedyrene.nob
dc.language.isonob
dc.subjecthelseforetak
dc.subjectdele informasjon
dc.subjectFagprosedyrer
dc.subjectHelsebiblioteket
dc.subjectprosedyrer
dc.subjectulikhet i praksis
dc.subjectKunnskapssenteret
dc.titleProsedyrearbeid – fortsatt meningsløst mangfold?nob
dc.title.alternativeThe making of clinical procedures – still meaningless diversity?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-02-22T22:28:30Z
dc.creator.authorStrand, Grete
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57126
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54050/1/Master-Grete-Strand-nov-2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata