Now showing items 1-1 of 1

  • Jensehaugen, Jørgen; Sletteland, Anja (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2013)
    Siden palestinernes president Mahmoud Abbas forlot 2010-forhandlingene, har Israels statsminister gjentatte ganger invitert ham tilbake til forhandlingsbordet så lenge alle betingelser legges til side. Men «ingen betingelser» ...