Now showing items 1-2 of 2

  • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats; Ugreninov, Elisabeth (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Innen samfunnsforskningen er sosial bakgrunn en av hovedforklaringene på utdanning- og yrkesoppnåelse i voksen alder. Samtidig har en lang forskningstradisjon vist at det er forskjeller mellom søsken i samme familie i ...
  • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats; Ugreninov, Elisabeth (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2019)
    Birth order causes social inequality between siblings. In Western countries, earlier-born perform better than later-born. In non-Western countries, however, earlier-born generally perform worse than later-born. We use ...