Now showing items 1-1 of 1

  • Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
    Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), aktiv ...