Hide metadata

dc.date.accessioned2017-02-21T11:14:30Z
dc.date.available2017-02-21T11:14:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53963
dc.description.abstractUtgravningen omfattet undersøkelsen av deler av et kokegropfelt (id 176558) på vestsiden av E6 på Åker gård 7/201. Undersøkelsen ble utført i forbindelse med bygging av ny hovedvannledning og avløpspumpeledning fra Midtstranda industriområde i vest til Stasjonsvegen i øst i Hamar kommune. Området ble registrert av Hedmark fylkeskommune i 2001 og 2014, og traséstrekningen gikk tvers gjennom midten av lokaliteten. Åker ligger sentralt på Hedemarken, like utenfor Hamar sentrum, på en forhøyning i landskapet, innerst i Åkervika ved utløpet av Svartelva og Flagstadelva. Plasseringen er sentral, samt strategisk med hensyn til møtested for bygdene rundt Mjøsa og muligheten for å kontrollere store deler av ferdselen på vannet. Kulturmiljøet omkring gården er rikt bestående av før -og etter-reformatorisk monumenter og funn, hvorav flere er av nasjonal betydning. Under utgravningen ble det flateavdekket ca. 885 m². Det ble påvist en steinalderlokalitet bestående av ildsted og flint fra mellom-neolitikum, et kokegropfelt fra folkevandringstid, samt koksteinslag og nedsiget/erodert (colluvium) lag med beiteindikatorer fra etter folkevandringstid. I tillegg ble det påvist et vannavsatt lag som sedimentering trolig har sin opprinnelse i gammel innsjø, i dette tilfelle Mjøsa, og som deponering har forekommet ved gjentatt oversvømmelse, som i en periode trolig er knyttet til en strandkant. Prosjektleder: Frode Iversenen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderlokalitet, samt kokegropfelt fra jernalder, Åker, 7/201, Hamar kommune, Hedmark fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57094
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53963/1/RPT_H_Hamar_%C3%85ker_200217.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata