Hide metadata

dc.contributor.authorKlomsæt, Simen Jørgen Freang
dc.date.accessioned2017-02-18T22:27:42Z
dc.date.available2017-02-18T22:27:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKlomsæt, Simen Jørgen Freang. «Hans ære var hans liv, det viste hans død», Æresforståelser på midten av 1800-tallet i Norge. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53937
dc.description.abstractMasteroppgaven handler om æren som juridisk og sosialt fenomen i tiden omkring den nye norske straffeloven i 1842. Ære, da ofte i form av ærekrenkelsessaker, er ofte tilstedeværende i historieskriving om før- og tidligmoderne norske forhold. Men ut mot slutten av 1700-tallet og over mot 1800-tallet endret samfunnet seg på en slik måte at ærens bærebjelkefunksjon ikke lenger var like stor. Oppgaven fremstiller perioden som en brytningstid i synet på ære.nob
dc.language.isonob
dc.subjectærekrenkelse
dc.subject1842
dc.subjectstraffelov
dc.subjectSigholt-saken
dc.subjectære
dc.subjectinjurie
dc.subjectSigholt
dc.subjectoffentlighet.
dc.title«Hans ære var hans liv, det viste hans død», Æresforståelser på midten av 1800-tallet i Norgenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-02-18T22:27:42Z
dc.creator.authorKlomsæt, Simen Jørgen Freang
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57071
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53937/1/Masteroppgave-Simen-Kloms-t-2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata