Hide metadata

dc.contributor.authorRøed, Nils Arne Walberg
dc.date.accessioned2017-02-18T22:27:30Z
dc.date.available2017-02-18T22:27:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationRøed, Nils Arne Walberg. "A fish-eat-fish world" O. Mustad & Søns salgsstrategi på det amerikanske og canadiske fiskekrokmarkedet 1903-1921. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53925
dc.description.abstractMustad er den dag i dag verdens største produsent av fiskekrok. Denne posisjonen har de innehatt i mange år, trolig fra allerede en gang i mellomkrigstiden. Forklaringen på Mustads suksess er sammensatt. En viktig faktor var at de i lang tid hadde verdens mest effektive og justerbare fiskekrokmaskiner, som produserte et vidt spekter av fiskekroker. Denne oppgaven undersøker andre faktorer som også kan ha spilt en rolle for bedriftens suksess. Den fokuserer på Mustads salgsstrategi på det amerikanske og canadiske markedet i perioden 1903-1921. Innenfor Mustads salgsstrategi diskuteres spesielt to faktorer, virksomheten til Mustads reisende og fiskekrokkartellet de var en del av fra 1915 til 1921. Tanken er at for å forstå Mustads suksess må vi også forstå salgssiden. Mustads suksess måles primært i markedsandeler. I 1903 var Mustad eid og drevet av Hans Mustad. I 1905 opptok han sine sønner i bedriften og Christian Mustad fikk ansvaret for fiskekrokavdelingen. Christian Mustad foretok selv forretningsreiser i store deler av Europa, USA og Canada. Fra 1908 ansatte han reisende og sendte dem rundt i verden. To av disse reisende ble sendt til USA og Canada i 1914, 1919 og 1921. Kristine Bruland, som har undersøkt hva slags kunnskap Mustad fikk gjennom de reisende i perioden 1914-1948, har argumenterer for at slik kunnskap var viktig for Mustad, som ”Equipped with this information, and the assessments and suggestions of the salesmen, Mustad adjusted its sales strategy.” En betydelig justering fant sted i 1915 da Mustad tok initiativet til å starte opp et kartell med de andre store tilbyderne av fiskekrok på det amerikanske og canadiske markedet. Mustad inntok en sentral rolle i kartellet og det var minst tre grunner til dette: de var en stor aktør på markedet, de hadde initierte kartellet og de satt på mye kunnskap om det nord-amerikanske markedet. Oppgaven konkluderer med at Mustads reisende var sentrale for bedriftens suksess, både gjennom aktivt salgsarbeid og gjennom innhenting av informasjon om markedene. I tillegg understrekes det at kartellet var et gunstig samarbeid for Mustad. Bedriftens utvikling kan ikke forstås uten å inkludere kartellvirksomheten så vel som Mustads reisende i den aktuelle perioden. Mustad tok i perioden betydelige markedsandeler fra sine konkurrenter, spesielt av de engelske fiskekrokprodusentene.nob
dc.language.isonob
dc.subjectkartell
dc.subjectO. Mustad & Søn
dc.subjectØkonomisk historie
dc.subjectfiskekrok
dc.subjectsalgsstrategi.
dc.title"A fish-eat-fish world" O. Mustad & Søns salgsstrategi på det amerikanske og canadiske fiskekrokmarkedet 1903-1921nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-02-18T22:27:30Z
dc.creator.authorRøed, Nils Arne Walberg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-57058
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53925/1/Sendes-til-trykk.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata