Hide metadata

dc.contributor.authorHopøy, Mette
dc.date.accessioned2017-02-13T22:27:34Z
dc.date.available2017-02-13T22:27:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationHopøy, Mette. Medarbeidersamtalen - Et ledelsesverktøy for læring og utvikling i skolen?. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53840
dc.description.abstractI begynnelsen av vår lærerkarriere, rundt år 2000, var vår yrkeshverdag preget av mye autonomi og lite spørsmål eller innblanding av vår praksis i klasserommet. Skoleledelsen var lite til stede i både klasserom og på de møteplassene hvor det ble diskutert fag og pedagogikk. Etter hvert som årene har gått, har vinden i skole-Norge snudd. Offentlige styringsdokumenter og forskning er tydelige på at skolelederne må øke fokuset på pedagogisk ledelse og ta del i lærernes læring og utvikling knyttet til skolens kjerneoppgave. I denne masteroppgaven vil ta for oss et ledelsesverktøy som allerede er implementert i skolen og se om dette verktøyet kan kobles til pedagogisk ledelse og kjerneoppgavene. Problemstillingene er som følger: Hva slags funksjoner har medarbeidersamtalen som et ledelsesverktøy? På hvilken måte kan skoleledere bruke medarbeidersamtalen som et verktøy for å øke lærernes læring og utvikling? I vår forskning har vi tatt utgangspunkt i intervjuer gjort av skoleledere og lærere på to forskjellige skoler. Med utgangspunkt i det innsamlede materialet har vi forsøkt å koble bruken av medarbeidersamtalen til tolkningen av begrepene pedagogisk og elevsentrert ledelse. Våre to skoler gjennomfører medarbeidersamtalen med forskjellig innhold og dette resulterer i at samtalen får forskjellige funksjoner. Selv om begge skolene bruker medarbeidersamtalen til å sikre arbeidsmiljølovens krav om tilrettelegging, medvirkning og utvikling, ser vi at utviklingen vektlegges ulikt. Som et resultat av at utviklingsmål settes i medarbeidersamtalen, finner vi også at en av medarbeidersamtalens funksjoner inkluderer kontroll og ansvarliggjøring. Det er få faste og strukturerte møteplasser der leder og lærere har tid alene til å snakke om praksis i klasserommet og knytte dette opp mot utvikling. Vi ser derfor at medarbeidersamtalen er velegnet til oppfølging av lærerne på det pedagogiske planet. Medarbeidersamtalen kan gi en skoleleder mulighet til å sette i gang refleksjoner og styre fokus mot det som er skolens kjerneoppgave, nemlig elevenes læringsutbytte. For at medarbeidersamtalen skal kunne brukes til læring og utvikling, ser vi at det er helt nødvendig med en prosess i personalet. Denne prosessen må være klargjørende med hensyn til hva slags funksjoner medarbeidersamtalen skal ha, hvilke forventninger leder og lærere skal ha til hverandre, og hva målet skal være for samtalen. Hvilke kvalitetsindikatorer som skal være utgangspunkt for utarbeidelsen av utviklingsmål for den enkelte, vil også være avgjørende at VI er med i denne prosessen. Det er først når disse faktorene er avklart, slik vi ser det, at medarbeidersamtalen kan brukes til læring og utvikling.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleMedarbeidersamtalen - Et ledelsesverktøy for læring og utvikling i skolen?nob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2017-02-13T22:27:34Z
dc.creator.authorHopøy, Mette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56993
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53840/1/Master-i-Utdanningsledelse-2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata