Hide metadata

dc.date.accessioned2017-02-08T13:56:37Z
dc.date.available2017-02-08T13:56:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53714
dc.description.abstractKulturhistorisk museum, fornminneseksjonen, foretok arkeologiske undersøkelser i forbindelse med overgang fra luftstrekk til bakkenett (kabel) på Røyse i Hole kommune, Buskerud. 67 strukturer ble undersøkt hvorav 31 ble avskrevet. Strukturene av forhistorisk interesse inkluderte kokegroper, ildsteder, stolpehull og verkstedsgroper/grophus. Dateringene viser at bruken av flere av lokalitetene strekker seg over et stort tidsspenn fra eldre bronsealder til merovingertid, innenfor tidsrommet 1250-1055 f.kr for den eldste dateringen til 600-645 e.Kr. for den yngste dateringen.Undersøkelsen indikerer at verkstedsgropene/grophusene har vært benyttet til henholdsvis bearbeiding av lin og smiing. Trolig skal flere av de undersøkte strukturene i den smale sjakten sees i sammenheng med større gårdsanlegg, men innenfor tiltakets rammer var dette ikke mulig å undersøke videre. Prosjektleder: Håkon Glørstaden_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor, Fjelstad øvre og nedre (204/1,2) m.fl., Hole, Buskeruden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorBerge, Sara Langvik
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.creator.authorÅhrberg, Eva Schaller
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56870
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53714/1/RPT_B_Hole_Fjelstad_mfl_230911.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata