Hide metadata

dc.contributor.authorFidjeland, Karen
dc.date.accessioned2017-02-07T22:27:31Z
dc.date.available2017-02-07T22:27:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFidjeland, Karen. Kjennetegnes dissosiative lidelser av en egen type dissosiasjon? En sammenlikning av dissosiasjon i dissosiative lidelser og posttraumatisk stresslidelse.. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53699
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å undersøke om dissosiative lidelser kjennetegnes av en egen type dissosiasjon. Dette ble gjort ved å sammenlikne dissosiasjon i en gruppe diagnostisert med dissosiative lidelser (CDD) og en gruppe diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Fire problemstillinger ble undersøkt: 1) dissosiative symptomer er ulik i de to gruppene, 2) dissosiative symptomer vil fortsatt være ulike etter kontroll for generell psykopatologi, 3) forskjellen vil ikke gjelde alle undergrupper av symptomer grunnet sannsynlig symptomoverlapp mellom de to diagnostiske gruppene og 4) forskjellene i undergrupper av symptomer vil også vedvare etter kontroll for generell psykopatologi. Dissosiative symptomer ble operasjonalisert ved ”The Multidimensional Inventory of Dissociation” (”MID”: Dell, 2004) og generell psykopatologi ble operasjonalisert ved ”Global Severity Index” (fra Symptom Checklist 90-Revised, SCL-90-R). Statistiske analyser ble gjennomført ved enveis ANOVA og ANCOVA for alle mål og Bonferroni-korreksjoner ble gjort for å kontrollere for multippel testing. Datamaterialet som ble benyttet i undersøkelsen er et allerede innsamlet utredningsmateriale fra forskningsprosjektet “Stabilizing group treatment of complex trauma: A randomized controlled trial” ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Deltakerne er pasienter ved poliklinikken. 25 av deltakerne var diagnostisert med dissosiativ identitetsforstyrrelse eller uspesifisert dissosiativ lidelse (DDNOS) og 62 av deltakerne var diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Resultater fra variansanalyser viste at dissosiative pasienter hadde signifikant flere dissosiative symptomer enn PTSD-gruppen, både på gjennomsnittsmålet for dissosiasjon (gjennomsnittlig MID-skåre) og for alle 14 undergrupper av symptomer (MIDs subskalaer). Resultater fra kovariat analyse viste at når dissosiasjonsskårer ble statistisk kontrollert for generell psykopatologi (symptomtrykk) var dissosiasjonsskårene fortsatt signifikant høyere enn PTSD-gruppen på gjennomsnittsmålet, og på 12 av 14 subskalaer. Forskjellen etter kontroll for generell psykopatologi var ikke signifikant for gjenopplevelses- og fremmed-jeg-skalaene. Undersøkelsen er en delvis replikasjon av Rodewald og medforfatteres (2011) studie som sammenliknet dissosiative symptomer, også kontrollert for generell psykopatologi, hos en gruppe dissosiative pasienter med en klinisk sammenligningsgruppe og en ikke-klinisk kontrollgruppe. Resultatene tyder på at dissosiasjon sannsynligvis ikke er et resultat av generell psykopatologi, at det muligens ikke er et direkte forhold mellom traumer og dissosiative symptomer, at dissosiative lidelser kjennetegnes ved en egen type dissosiasjon (en univariat latent variabel, som ikke eksisterer i PTSD (med unntak av traumatiske gjenopplevelser som ikke uventet forekommer hos begge lidelser)) og at dissosiative lidelser lar seg diagnostisere ved MID.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleKjennetegnes dissosiative lidelser av en egen type dissosiasjon? En sammenlikning av dissosiasjon i dissosiative lidelser og posttraumatisk stresslidelse.nob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2017-02-07T22:27:31Z
dc.creator.authorFidjeland, Karen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56855
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53699/1/Eide-og-Fidjeland-Ferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata