Hide metadata

dc.contributor.authorSikveland, Serina Fuglestad
dc.date.accessioned2017-01-25T22:27:34Z
dc.date.available2017-01-25T22:27:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSikveland, Serina Fuglestad. Hvem bestemmer? -Småbarns forståelse for sosial dominans. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53574
dc.description.abstractMennesket har enorm interesse for sin sosial omverden. Det viser oppmerksomhet og initiativ mot andre mennesker fra fødsel av og gjennom livsløpet. Sosialt samspill i menneskelige kulturer er svært komplekst og det ville derfor være hensiktsmessig å ha noen medfødte instinkt for å forstå sosialt stimuli. Spedbarnsforskning og studien som presenteres i denne oppgaven understøtter teorier om at mennesker har en medfødt «sosialgrammatikk» som hjelper det til å filtrere og forstå sosial stimuli. Denne studien fokuserer spesifikt på småbarns forståelse for sosial dominans og undersøker hvorvidt småbarn benytter en pyramideformet hierarkisk struktur for å anta hvem av forskjellige ukjente agenter som er dominant i en gruppe. Studien baserer seg på data fra 116 jenter og gutter i alderen 3-7,5 år. Eksperimentet var utformet som en enkel lek hvor deltagerne fikk se en tegning av seks smilefjes plassert i en pyramide og bedt om å peke på den de mente hadde ulike egenskaper. For eksempel «Pek på en som bestemmer mye». Data ble analysert ved hjelp av eksakte varianter av ikke-parametriske Wilcoxon Signed Rank og Chi-Square Godness of Fit tester. Resultatene gir grunn til å anta at barn, helt ned i 3-årsalderen, kan trekke slutninger omkring dominans utelukkende basert på strukturell utforming. Barna oppfatter en pyramide som et bilde på et sosialt hierarki og angir at det å være på toppen er et symbol på dominans. Over aldersspennet viser barna en økende forståelse for dominante og underdanige egenskaper.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleHvem bestemmer? -Småbarns forståelse for sosial dominansnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-01-25T22:27:34Z
dc.creator.authorSikveland, Serina Fuglestad
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56758
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53574/1/Hovedoppgave_Sikveland_Serina_h-st2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata