Hide metadata

dc.date.accessioned2017-01-24T10:44:52Z
dc.date.available2017-01-24T10:44:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53561
dc.description.abstractI forbindelse med realisering av reguleringsplan for Totteskogen med nedfart til Trøim i Hemsedal, ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser av kullgroper i perioden 20.09 – 01.10.2010. Det ble totalt søkt om dispensasjon for 12 kullgroper og en fangstgrop, hvorav sistnevnte ble omdefinert til kullgrop i løpet av utgravningen. Syv strukturer ble undersøkt ved hjelp av maskinell snitting, mens de øvrige ble prøvestukket med sikte på å ta ut kullprøver for C14-datering. To kullgroper ble avskrevet som rotvelter, mens en tredje grop ikke ble gjenfunnet. Den var heller ikke gjenfunnet under en kontrollregistrering i 2007, i likhet med kullgrop 108888-1. Sistnevnte ble imidlertid gjenfunnet i løpet av undersøkelsen i september/oktober 2010 og deretter prøvestukket. Kullgropene var av varierende størrelse, men kan i hovedsak defineres som mellomstore. Det ble dokumentert både kvadratisk/rektangulær og sirkulær form på milebunnen. I tre kullgroper kunne to faser påvises. I kullgrop 108888-11 ble det påvist en yngre nedgravning som skjærer gjennom den eldre kullgropa. Tolkningen er usikker, men nedgravningen representerer sannsynligvis en yngre fangstgrop. De radiologiske dateringene indikerer at kullgropene ble driftet i tidlig- og høymiddelalder, mens den ene lokalitetens mulige fangstgropsfase ble datert til høymiddelalder. Alle kullgropene med datering til tidlig middelalder lå i de lavereliggende partiene ned mot elva Hemsil. Ved overgangen til høymiddelalder lå kullgropene mer spredd, og finnes både i de lavereliggende områdene og oppover fjellsiden mot Vesletotten. Prosjektleder: Ole Christian Lønaasen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper, Trøim, 67/2 mfl., Hemsedal, Buskeruden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorGundersen, Ingar M.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56740
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53561/1/RPT_B_Hemsedal_Totteskogen_151211.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata