Hide metadata

dc.date.accessioned2017-01-09T10:19:45Z
dc.date.available2017-01-09T10:19:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53480
dc.description.abstractDenne oppgaven er et forslag til et kvalitetsforbedringsprosjekt hvor målet er redusert forskrivning av kvetiapin, utenfor indikasjon, mot insomni i primærhelsetjenesten. Årsaken til at allmennlegetjenesten er valgt som det primære målet for dette kvalitetsforbedringsprosjektet, er fordi pasienter med insomni henvender seg først og fremst til allmennleger. For allmennleger kan i de fleste tilfeller selv starte opp en behandling i henhold til godkjente og anbefalte indikasjoner og retningslinjer. Undersøkelse av dagens praksis viser at det er nettopp i dette leddet at behandlingen av insomni svikter med tanke på forskrivning av kvetiapin mot insomni. Dette samsvarer med gruppedeltakernes erfaringer fra praksistiden og jobb. Derfor vil det i denne oppgaven redegjøres for hvilke tiltak som kan settes i verk i primærhelsetjenesten for å redusere forskrivningen av kvetiapin mot insomni, og dermed bedre kvaliteten av tilbudet for insomni med størst mulig gevinst for pasientene som insentiv.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleBruk av kvetiapin mot insomni i primærhelsetjenesten. Kvalitetsforbedringsprosjekten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorBugajska, Ilona
dc.creator.authorChawla, Rishab
dc.creator.authorHussain, Amna
dc.creator.authorKarunkaran, Santhiya
dc.creator.authorKausar, Sammra
dc.creator.authorMahmood, Misbah
dc.creator.authorNguyen, My
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56678
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53480/1/K14-Klok.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata