Hide metadata

dc.date.accessioned2017-01-06T11:18:56Z
dc.date.available2017-01-06T11:18:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53464
dc.description.abstractI forbindelse med et mindre privat tiltak som omfattet oppføring av enebolig, garasje og adkomstvei på nylig fradelt tomt i Raveien 543, Sandefjord kommune, utførte KHM en utgravning av deler av en fotgrøft i perioden 25.04-04.05.2016. Raveien ligger i nordlig del av Fevanggrenda som omfatter Fevang-gårdene Solli og Hørdalen. Det dominerende landskapselementet er det store Raet, med sand- og steingrunn. I den nordre delen av grenda er det bevart et stort antall gravminner i form av hauger og røyser. Utgravningsområdet var delvis avgrenset av Fevang gravfelt Id61900, som har omfattet minst 50 hauger, men som i dag består av 18 enkeltminner. Under utgravningen ble det flateavdekket 239 m², og avdekket deler av en bred fotgrøft. Strukturens beliggenhet tilsier at den representerer en av de fjernede gravhaugene fra Fevang gravfelt, men det ble ikke funnet rester etter gravminnets haugfyll eller gravgjemme. Radiologiske dateringer fra grøften viser til en antatt yngste datering av gravminnets anleggelse til folkevandringstid eller litt før som er godt innenfor gravfeltets kjente aktivitetsperiode. Prosjektleder: Grethe B. Bukkemoenen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleFotgrøft, Raveien 543, Fevang nordre, 21/34, Sandefjord kommune, Vestfold fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56662
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53464/1/RPT_V_Sandefjord_Fevang_nordre_050117.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata