Hide metadata

dc.date.accessioned2016-12-02T13:54:38Z
dc.date.available2016-12-02T13:54:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53169
dc.description.abstractAvhandlingen er skrevet innenfor feltet pedagogikk, med fokus på veiledning av lærere som er i begynnelsen av sin karriere. Det overgripende målet for avhandlingen er å bidra til økt innsikt i tematikken hva kan bidra til god veiledning? Følgende forskningsspørsmål er drivende i dette arbeidet: 1. Hva vurderer veiledere som god veiledning? 2. Hva kan påvirke veilederes oppfatninger om god veiledning? 3. Hva kan påvirke veilederes følelsesmessige forpliktelse til veilederrollen? 4. Hvordan kan ulike former for veiledning påvirke veisøkere? Resultatene er basert på kvantitative analyser av data (Structural Equation Modeling, SEM) innhentet med spørreskjemaer fra veiledere og veisøkere i henholdsvis Norge og Sverige. Basert på analysene belyses faktorer som kan bidra til god veiledning, spesielt veilederutdanning, veilederes dedikasjon til veilederrollen og vektlegging av henholdsvis veisøkers og veileders perspektiv i veiledningen. Arbeidet bidrar med empirisk prøving av antakelser om god veiledning. Presenterte funn indikerer at veiledning karakterisert av råd og klare tilbakemeldinger fra veileder kan bidra til høyere mestringsforventninger og lavere grad av intensjon om å slutte hos veisøkere, mens veiledning som vektlegger veisøkers refleksjon, åpenhet for ulike tilnærminger og tillitt kan virke motsatt. Basert på dette problematiseres den vektleggingen veisøkers perspektiv har hatt i norsk og svensk veiledningstradisjon. Videre presenteres funn som indikerer at veilederutdanning utfordrer veilederes antakelser om veiledning, bidrar til at veilederrollen oppfattes klarere og har sammenheng med veilederes følelsesmessige forpliktelse til veilederrollen. Avhandlingen argumenterer for at potensielle fordeler med veiledning hvor veilederes perspektiver vektlegges bør fremmes i veilederutdanning. Arbeidet utgjør også et metodologisk bidrag til veiledningsfeltet ved å utvikle og bruke kvantitative mål som kan gi relevant informasjon om veiledning.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.relation.haspartArtikkel I: Lejonberg, E., Elstad, E. og Christophersen; K. A. (2015). Mentor education: challenging mentors’ beliefs about mentoring. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 4(2), 142–158. The article is not available in DUO due to publisher restrictions. The published version is available at: http://dx.doi.org/10.1108/IJMCE-10-2014-0034
dc.relation.haspartArtikkel 2: Lejonberg, E. og Christophersen, K. A. (2015). School-based mentors’ affective commitment to the mentor role: Role clarity, self-efficacy, mentor education and mentor experience as antecedents. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 13(2). The article is available in DUO http://urn.nb.no/URN:NBN:no-56458
dc.relation.haspartArtikkel 3: Lejonberg, E. og Tiplic, D. (akseptert). Clear mentoring: contributing to mentees’ selfconfidence and intention to stay in their job. Artikkelen er akseptert for publisering av Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning. To be published. The paper is not available in DUO awaiting publishing.
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1108/IJMCE-10-2014-0034
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-56458
dc.titleHva kan bidra til god veiledning? - En problematisering basert på veilederes og veisøkeres perspektiver på veiledning av begynnende lærereen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorLejonberg, Eli
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56457
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53169/1/Lejonberg-Eli-PhD.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata