Hide metadata

dc.date.accessioned2016-11-28T15:05:35Z
dc.date.available2016-11-28T15:05:35Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53147
dc.description.abstractUtgravningene som omtales i denne rapporten er gjennomført som en del av Aursjøprosjektet, hvor det ble registrert 170 lokaliteter fra steinbrukende tid i de delene av Aursjømagasinet som ligger i Oppland fylke. Kulturhistorisk museums rolle i Aursjøprosjektet har primært vært å forestå de arkeologiske utgravningene i den delen av prosjektområdet som ligger i Oppland fylke. Museet gjennomførte sommeren 2006 utgravninger av ulikt omfang på i alt 14 lokaliteter. Tre av disse omtales i Reitan 2007 og to i Bergstøl 2007. De øvrige 9 lokalitetene presenteres i den foreliggende rapporten; 7 lokaliteter fra steinbrukende tid, en ettergraving på et funnsted av trinnøks og en undersøkelse av en røys. Ingen av lokalitetene er totalundersøkte, og på de fleste er bare en liten del undersøkt. Det foretatt utgravninger på en lokalitet fra senmesolitikum (R4068), en fra mellomneolitikum (R4000 Vassenden I), en med materiale fra både senmesolitikum og neolitikum (R4032 Kvitvika II), to blandete lokaliteter med materiale fra mellomneolitikum og yngre bronsealder (R1000 Grynningen I og R1015 Grynningen II), en blandet lokalitet med materiale fra senmesolitikum og bronsealder/førromersk jernalder (R2036 Kvitvika I), samt en lokalitet fra steinbrukende tid uten nærmere dateringer (R1019). Årets undersøkelser har gitt svært mye ny og viktig kunnskap om bruk og bosetning i området i steinbrukende tid, og viser dessuten at området har stort potensial for videre forskning. Blant annet viser resultatene at det er bevart omfattende spor etter bosetting fra steinbrukende tid i området. De eldste sikre sporene etter bruk av området er fra senmesolitikum, og det ser ut til at aktiviteten i området når to høydepunkter i mellomneolitikum og yngre bronsealder/førromersk jernalder. Gjenstandsmaterialet antyder kontakt i ulike retninger i forskjellige perioder, både nordover, østover og mot Vestlandet, men også enkelte trekk som vi ellers finner i sørnorsk materiale er tilstede. Det ble gjort mange interessante funn og observasjoner. Her skal funn av lansettformede kvartsittspisser på flere lokaliteter fra yngre bronsealder/førromersk jernalder nevnes spesielt, samt funn av asbestkeramikk fra samme periode som kan være produsert lokalt. Det vil bli søkt om C14-dateringer av flere lokaliteter.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleAursjøprosjektet Steinbrukende tid ved Gautsjø og Grynningen, Dalsida statsalmenning, gnr/bnr 156/1, Lesja kommune, Opplanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorÅhrberg, Eva Schaller
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56443
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53147/1/200302969-88+Aursjoen_steinbrukende_Gautsjoen_og_Grynningen_RAPPORT+511549.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata