Hide metadata

dc.contributor.authorGrønnesby, Oda
dc.date.accessioned2016-11-17T22:27:35Z
dc.date.available2016-11-17T22:27:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGrønnesby, Oda. Undersøkelser og behandling av et nederlandsk oljemaleri på lerret fra 1908. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53056
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler konserveringsbehandlingen av et dameportrett, malt i olje på lerret. Maleriet er trolig av nederlandsk opprinnelse og signert Albrecht de Vries, 1908. Undersøkelse ble gjort ved hjelp av ikke-invaderende, invaderende og ikke-destruktive og invaderende og destruktive metoder samt litteratursøk for å danne et grunnlag for å forstå materialsammensetningen og årsakene til endrings- og nedbrytningsfenomener. Å kartlegge dette var viktig for forståelsen av hvordan maleriet best kunne behandles med tanke på bruk av lim, løsemidler, varme, fukt etc. En svært fremtredende karakteristikk i maleriet var et nettverk av konvekse tørkedeformasjoner som hadde oppstått i grunderingen og alle fargeområder. Sannsynligvis skyldes dette en iboende feil ved materialene. I tillegg hadde blysåper oppstått i grunderingen og migrert til overflaten i de fleste fargeområder. Maleriets tilstand ble kartlagt og behandlinger ble utført for å forbedre denne. Strukturell behandling av lerret og grundering- og fargelag, fernissrensing og fjerning av overmalinger samt visuell re-integrering ble utført på bakgrunn av at dette skulle forbedre strukturell tilstand og den visuelle opplevelsen av maleriet. Kartleggingen av materialer var i den sammenhengen viktig fordi denne gjorde det tydelig hva som var originalt og hva som var sekundært og hvordan originalmaterialene best kunne behandles på en minimalistisk måte. Det ble imidlertid erfart at ulike aspekter, eller dimensjoner, i maleriet måtte vurderes mot hverandre fordi fernissrensingen kunne gå utover fargelagenes integritet. Det ble derfor utført en selektiv rensing.nor
dc.description.abstractIn this master s dissertation the conservation treatment of a womens portrait, painted in oil on canvas is presented. The painting is most likely of Dutch origin and it is signed Albrech de Vries, 1908. Investigations of the painting were done by non-invasive, invasive and non-destructive and also invasive and destructive methods, combined with literature to start acquire an understanding of the material composition of the painting and thus also of the reasons for degradation phenomenons and other changes. This understanding was important for planning the treatment of the painting, considering the use of glues, solvents, moisture, heat etc. A particularly interesting feature of the painting was the formation of concave drying deformations, or ridges, that had formed a network covering the whole surface. The origin is probably in the ground layers, and it is a drying defect most likely caused by an inherent vice in the materials. Also, lead soap formations from the ground layers had migrated to the surfaces of most paint areas. The paintings condition was assessed and treatments undertaken to improve its conditions. Structural treatment of the canvas and ground and paint layers, the removal of yellow varnish and old overpaints, retouchings and varnishing was therefore done to better the structural condition and visual experience. Having an acquired knowledge of the original materials was important to adapt the treatment to a minimalistic ideal. It was experienced that different material and immaterial aspects had to be weighed against each other because the varnish removal could disrupt the material integrity of the paint layers. For this reason a selective cleaning was doneeng
dc.language.isonor
dc.titleUndersøkelser og behandling av et nederlandsk oljemaleri på lerret fra 1908nor
dc.titleThe investigations and treatments of a dutch oil painting on canvas from 1908eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-11-17T22:27:34Z
dc.creator.authorGrønnesby, Oda
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56367
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53056/1/FERDIGoppgave2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata