Now showing items 1-1 of 1

  • Odden, Miriam (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne studien tar for seg forholdet mellom forsikring og klimaendringer. Gjennom dybdeintervjuer, dokumentanalyser og observasjon forsøker denne studien se på hvordan forsikrings- og finansbransjens forstår klima som en ...