Now showing items 1-1 of 1

  • Jansen, Benedikte Karine Borchgrevink (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    I løpet av de siste ti årene har det blitt økt fokus på organisasjoners kunnskapsforvaltning. Kunnskapsforvaltning innebærer å tiltrekke, beholde, utnytte, utvikle og overføre kompetanse. Stadig flere organisasjoner er å ...