Now showing items 1-1 of 1

  • Iversen, Mira Sofie Holandsli (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Sammendrag Denne masteroppgaven er en casestudie av nedbemanningsprosessen som fant sted i Aker Solutions høsten 2015. Oppgavens hovedmålsetting er å utvikle en tykk beskrivelse av nedbemanningsprosessen ved å beskrive ...