Now showing items 1-1 of 1

  • Isaksen, Kay Robert Ryum (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Temaet for denne oppgaven er reshoring av produksjon fra lavkostland til høykostland. Formålet med studien har vært å forstå begrepet reshoring, samt utforske forklaringer på og konsekvenser av reshoring. Oppgaven er av ...