Now showing items 1-1 of 1

  • Halse, Bjørn Atle Sundsback (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Temaet som belyses i denne studien er hvordan verdsetting av partner påvirker aktørers tidligpensjonering. Foreliggende undersøkelser peker i ulike retninger når det gjelder sammenhengen mellom sivilstand og tidligpensjonering. ...